ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 21 (วทร.21) วันที่ 17-20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

sci

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 21 (วทร.21) วันที่ 17-20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติครั้งแรกของงาน วทร. มีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี” ประกอบด้วยหัวข้อย่อย (Strand) ดังต่อไปนี้

 1. Effective Teaching and Learning of SMT in School / Pre K- 12
  (การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผลในระดับก่อนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6)
 2. Professional Development in SMT Education
  (การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
 3. Research in SMT Education
  (การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
 4. Teaching SMT Creativity
  (การสอนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี)
 5. Innovation in SMT Teaching
  (นวัตกรรมด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี)
 6. Incorporation of ICT in SMT Learning
  (การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
 7. Assessment in SMT
  (การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี)
 8. Social Issues in SMT Education
  (ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)

ที่มา : http://www.ismtec2013.com/thai/

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s